Klachtenregeling

Accountancy Zuyd heeft een klachtenregeling die voorziet in de mogelijkheid tot het indienen van een klacht over het beroepsmatig handelen van aan Accountancy Zuyd verbonden beroepsbeoefenaren en over vermeende onregelmatigheden in verband met de dienstverlening door Accountancy Zuyd.

De klachtenregeling vormt een onderdeel van de door Accountancy Zuyd gehanteerde stelsel van kwaliteitsbevordering en –bewaking en is beginsel bedoel voor klanten van Acocuntancy Zuyd, maar ook derden kunnen daarvan gebruik maken.

Klachten bedoeld als in de klachtenregeling worden behandeld door de daartoe ingestelde kwaliteitsadviseur Accountancy Zuyd. Het adres luidt:

Kwaliteitsadviseur Accountancy Zuyd
p/a Accountancy Zuyd
Jan Campertstraat 5
6416 SG Heerlen

Klachtenregeling